Μηχανές Θαλάσσης

Greek
Body faq: 
Αναλαμβάνω υπεύθυνα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή, συντήρηση και τον έλεγχο της καλής κατάστασης και λειτουργίας των μηχανών θαλάσσης και σκαφών. Γίνεται έλεγχος της κατάστασης των διαφόρων τμημάτων του κινητήρα και αντικατάσταση τμημάτων που έχουν χαλάσει.

Ανεξάρτητος επισκευαστής

ship

  • Increase
  • Decrease
  • Normal