Μηχανή Diesel

Greek
Body test: 
Η καλή λειτουργία της μηχανής Diesel φαίνεται από την εξαγωγή. Πολύς καπνός μπορεί να σημαίνει κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, πολύς γκρι καπνός δείχνει ότι το πετρέλαιο δεν είναι καθαρό. Μαύρος, καπνός μπορεί να είναι ένδειξη ελαττωματικού ακροφύσιου του μπεκ ή ότι έχουμε φορτώσει πολύ τη μηχανή, ή ακόμα ότι δεν αναπνέει ικανοποιητικά.

Ανεξάρτητος επισκευαστής

ship

  • Increase
  • Decrease
  • Normal