Αλλαγή Λαδιών Εξωλέμβιας

Greek
Body test: 
Στην αρχή αφαιρούνται τα λάδια και γίνεται οπτικός έλεγχος στο χρώμα τους. Αν το χρώμα δεν είναι μαύρο αλλά ασπρίζει, τότε υπάρχει εισροή θαλασσινού νερού και χρειάζεται περεταίρω εξέταση. Καινούργιο λάδι προσθέτουμε στο τέλος του service, αφού επανατοποθετήσουμε το πόδι.

Ανεξάρτητος επισκευαστής

ship

  • Increase
  • Decrease
  • Normal