Ελαστικά

Greek
Body test: 
Τα ελαστικά του αυτοκινήτου πρέπει να ελέγχονται κάθε 10 μέρες για σωστή πίεση και με έναν οπτικό έλεγχο για φθορές. Συχνός έλεγχος πρέπει να γίνεται και στη ρεζέρβα.

Ανεξάρτητος επισκευαστής

ship

  • Increase
  • Decrease
  • Normal