Υπερθέρμανση Μηχανής

Greek
Body test: 
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μηχανής του αυτοκινήτου σας, να το σβήσετε αμέσως και να περιμένετε να κρυώσει.

Ανεξάρτητος επισκευαστής

ship

  • Increase
  • Decrease
  • Normal